اخبار جامعه جهانی بهاپی

گزارش‌های ویژه: معبد بهائی آمریکای جنوبی

روز سوم: نگاه به آینده

طلوع خورشید از پشت کوه‌های آند، بیش از ۲۵۰ نفر از اقوام بومی نقاط مختلف آمریکای جنوبی به معبد قاره‌ای بهائی که به تازگی افتتاح شده وارد شدند.

روز دوم: معبد بهائی از مفهوم به واقعیت تبدیل می‌شود

دومین روز کنفرانس افتتاح آخرین معبد قاره‌ای بهائی، شرکت‌کنندگان دربارۀ اهمیت عبادتگاه در آیین بهائی و نقش آن به عنوان کانون مؤسسه‌هایی که در آینده برای خدمت به ساکنان مناطق اطراف معبد به وجود خواهند آمد تأمل کردند.