یگانگی و برابری؛ الهام‌بخش رهبر جدید

تاریخ خبر
24
آوریل
2017
میلادی
4
اردیبهشت
1396
شمسی
منبع
سرویس خبری جامعۀ بهائی: http://news.persian-bahai.org/1164

 پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای (Djaouga Abdoulaye)

نیکی، بنین —در کشور بنین در غرب آفریقا، یکی از روسای قوم فولا بر وحدت میان جمعیت‌های متنوع در سرزمین خود تمرکز دارد.

قوم فولا به شکل وسیعی در سراسر شمال آفریقا گسترده است. این قوم به‌عنوان بزرگ‌ترین جامعۀ عشایری و چادرنشین در جهان شناخته می‌شود هرچند در سال‌های اخیر بسیاری از اعضای آن در محل ثابتی سکونت گزیده‌ و به مشاغلی همچون کشاورزی، بازرگانی و صنعتگری رو آورده‌اند. مردم فولا که یک جامعۀ غالباً مسلمان هستند، اسلام را در غرب آفریقا گسترش دادند و رهبران این قوم به‌طور سنتی مسلمان بوده‌اند.

برای اولین بار است که یک بهائی در مقام مرجع اخلاقی و عرفی حدود صد هزار مردم فولانی که در آن ناحیه زندگی می‌کنند انتخاب شده است. پیشوای اعظم، دجاوگا عبدالای (Djaouga Abdoulaye)، معلم بازنشسته ۷۶ ساله، در ماه ژوئیۀ سال گذشته به این مقام رسید. وی در دهۀ ۱۹۸۰ در ابتدای ورود آئین بهائی به کشور بنین به دیانت بهائی ایمان آورد.

این تغییر در رهبری رسم جدیدی را بنا نهاد که در ابتدا با مخالفت برخی از اعضای اجتماع مواجه شد؛ اما رفتار نمونۀ پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای و به‌خصوص تعهد وی به وحدت و یگانگی موجب تقویت پیوند میان روحانیون محلی و رهبران قومی شده است.

مراسم جلوس این رهبر جدید یک گردهمایی پرشور و شادی بود که ۵۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند و خود جلوه‌ای از اصل وحدت در کثرت بود. این مراسم از رادیو و تلویزیون ملی کشور نیز پخش شد.

سادو سایدو (Saadou Saidou)، یکی از حاضران در این گردهمایی گفت: «این مراسم به طرز بی‌سابقه‌ای بزرگ بود. این موضوع که جونورو (Junwuro) [پیشوای اعظم دجاگوا] اهل اندیشه است و مهم‌تر از آن خصائل ویژه‌ای که داراست به ما این اطمینان را می‌دهد که به موفقیت‌های عظیمی در دوران ریاست او دست خواهیم یافت.»

 حضور اعضای جامعه برای دعا و مناجات در عمارت پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای

بخشی از جامعه در حال گوش سپردن به دعا و مناجات در مراسم جلوس پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای

زنان فولانی در مراسم جلوس پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای

پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای و دو تن از خواهرانش

زنان فولانی در مراسم جلوس پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای

 اعضای جامعه در بیرون عمارت پیشوای اعظم دجاوگا عبدالای که جونورو ماکایرا (Junwuro Makayra) نیز…

پیشوای اعظم دجاگوا در ذکر تأثیری که تعالیم بهائی در زندگی او بر جای گذاشته‌اند گفت که اصل یگانگی نوع بشر و اصل برابری زنان و مردان در پرتو معیار اخلاقی والای آئین بهائی درک او از رهبری را شکل می‌دهد.

او می‌گوید: «از هنگامی‌که بهائی شدم شروع به درک معنای کمال به آن نحو که در آثار بهائی آمده است نموده‌ام.»

تعهد این رهبر به عدالت و امید او به تقویت وحدت در تصمیمات وی نمایان است. دربار پیشوای اعظم تبدیل به فضایی شده است که مردم می‌توانند برای رفع اختلافات خود به آن رجوع کنند، فضایی که در آن ثروتمندان از امتیاز خاصی برخوردار نخواهند بود، رشوه جایی ندارد و جایگاه اجتماعی شخص بر تصمیم‌ها اثرگذار نخواهد بود.

هنگامی‌که از پیشوای اعظم دجاگوا دربارۀ اهداف و امیدهایش برای جامعۀ خود سؤال شد اظهار داشت که آرزو دارد به مردم خود که به‌طور سنتی چادرنشین بوده‌اند کمک کند تا بتوانند راه حلی برای مشکلات ناشی از بدون تابعیت ماندن و اینکه قادر به دریافت اوراق هویت نیستند پیدا کند. او بیش از هر چیز امیدوار است بتواند مروج وحدت در میان مردمان فولانی باشد.