اضافه شدن شش زبان جدید به سایت Bahai.org

تاریخ خبر
1
فوریه
2016
میلادی
12
بهمن
1394
شمسی
منبع
سرویس خبری جامعۀ بهائی: http://news.persian-bahai.org/story/1094

 Bahai.org وب سایت رسمیِ جامعۀ جهانی بهائی.

حیفا – کوشش برای گسترش وب سایت رسمی جامعۀ جهانی بهائی به ۹ زبان مهم در جریان است. در حال حاضر، بخش‌های اصلی با عنوان "آنچه بهائیان باور دارند" و " آنچه بهائیان انجام می‌دهند" به زبان‌های عربی، فرانسه، چینی، فارسی، روسی، و اسپانیولی در دسترس است.

بزودی این وب سایت به زبان‌های هندی و پرتغالی نیز آماده خواهد شد.

این سایت جدید سال گذشته به زبان انگلیسی آغاز شد که نوشته‌ها و آموزه‌های آیین بهائی را بررسی و تجارب مردم را در سراسر جهان ارائه می‌نماید که با الهام از پیام حضرت بهاءاللّه برای بهبود جامعه تلاش می‌کنند.

http://www.bahai.org/fa/