سایت تصاویر بهائی در اینترنت

تاریخ خبر
27
نوامبر
2015
میلادی
6
آذر
1394
شمسی
منبع
سرویس خبری جامعۀ بهائی: http://news.persian-bahai.org/story/1086

گنجینه‌ای از تصاویر بهائی که اوّل‌بار در سال ۲۰۰۶ در اینترنت گذاشته شد حال مجدداً در دسترس همگان قرار می‌گیرد.

این سایت، مجموعۀ بزرگی از تصاویر بهائی، از جمله عکس‌هایی از جامعه، شخصیّت‌های تاریخی و اماکن مقدّسۀ بهائی را برای استفاده در انتشارات، وب‌سایت‌ها و در برنامه‌های رسانه‌ای در دسترس می‌گذارد. این سایت با افزودن تصاویر جدیدی به‌روز خواهد شد.

برای دسترسی به سایت به این آدرس مراجعه کنید: http://media.bahai.org.