25 آپریل 2007 2007

تاریخ صدور پیام
25
آوریل
2007
میلادی
موضوعات پیام
علل جنگ خاورمیانه و وظایف احبا

لطفاً مطالب ذیل را از طریق هیئت یاران ایران به خانم........از احبای طهران ابلاغ نمایید.

مکتوب اخیر آن خواهر گرامی که گویای مراتب ایمان عمیق شما به امر مبارک و دالّ بر همدردی صادقانۀ شما با مصایب محیطه بر نوع انسان است، در 1 فوریه 2007 به این شطر واصل و تقدیم ساحت بیت ‌العدل اعظم الهی گردید. مقرّر فرمودند به قرار ذیل مرقوم گردد.

علّت کلّی آتش خانمان سوز جنگ و جدال در نقاط مختلفۀ عالم من جمله خاورمیانه، غفلت بشر از شناسایی مظهر ظهور کلّی الهی و پیام زندگی بخش و سازنده پروردگار برای اهل عالم در این دوره از تاریخ است. در آثار بهایی مکرّراً آمده است که البتّه در نتیجۀ تحوّلات حاصله از نقشۀ کبیر الهی و ثمرات اجرای نقشۀ صغیر الهی که مراحل مختلف تحقّق بخشیدن به فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء است، این آتش در میقات معین خاموش خواهد شد و انوار صلح اعظم جهان را منوّر خواهد نمود.

امروز نقش اساسی و حیاتی که هر یک از بهاییان جهان برای خدمت به نوع بشر و استقرار این صلح می تواند انجام دهد، همانا کوشش در پیشبرد فرایند دخول افواج در چهارچوب نقشۀ پنج ساله می باشد. احبّای عزیز ایران می توانند کماکان با تخلّق به حیات بهایی و استقامت و فداکاری و استمرار در تبلیغ انفرادی، قوّه عظیمی برای پیشرفت امرالله نه تنها در آن کشور بلکه در سراسر جهان باشند و مآلاً نقش خود را در روندی که منجّر به وحدت عالم انسانی خواهد شد ایفا کنند. با ازدیاد نفوذ امرالله در عالم، امکان کمک ‌های مستقیم تری به رفع تخاصمات موجوده از قبیل آنچه شما در نامۀ خود اشاره فرموده بودید به وجود خواهد آمد.

بیت ‌العدل اعظم در اعتاب مقدّسه دعا خواهند نمود تا انشاء الله آن خواهر گرامی در خدمت به امرالله بیش از پیش موفّق و مؤید باشند.

با تقدیم تحیات
از طرف دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم