22 ژانویه 2010 2010

تاریخ صدور پیام
22
ژانویه
2010
میلادی
موضوعات پیام
حدّ و مرز فعّالیت ‌های حقوق بشری و مطالبات مدنی

4 شهر السّلطان 166 بدیع
دستخط دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی در پاسخ به پرسش ‌های یک بهایی ایرانی درباره حدّ و مرز فعالیتهای حقوق بشری و مطالبات مدنی

آقای ...
توسّط آقای ...
کانادا
دوست عزیز روحانی،

نامۀ مورّخ 11 ژانویه 2010 آن یار گرامی حاوی سوالاتی راجع به اصولی که باید در شرایط کنونی راهنمای احبّای عزیز ایران در مشارکتشان در امور اجتماعی باشد به بیت ‌العدل اعظم الهی واصل گردید. ضمن ابراز قدردانی از توجّه شما به مصالح امر مبارک و عمق و وضوح سؤالات مطروحه مقرّر فرمودند چنین مرقوم گردد.

همان طور که به خوبی مستحضرید در حال حاضر در ایران، اموری اساسی راجع به عدالت اجتماعی و منافع عمومی با مسائل مربوط به سیاست‌ های حزبی در هم آمیخته و انتخاب خطّ مشی مناسب را برای بهاییان که به وطن خود عشق می ‌ورزند و به پیشرفت آن دل بسته‌ اند مشکل ساخته است. امید چنان است که مطالب ذیل در جهت این تصمیم‌ گیری مفید واقع گردد.

اعضای جامعۀ بهایی در سراسر عالم از اشتغال به سیاست‌ های حزبی دوری می ‌جویند، از مداخله در روابط سیاسی بین دولت ‌ها اجتناب می‌ ورزند و از تلاش برای رسیدن به قدرت پرهیز می‌ نمایند. بهاییان این خطّ مشی را بر اساس تعالیم دیانتشان، برای ایفای نقش خود در بنای جامعه‌ ای متّحد و پویا انتخاب کرده ‌اند و گزینش آن انتقادی از احزاب سیاسی و روش کار دیگران نیست. در این راستا بدیهی است که هر نوع فتنه‌ جویی و یا توسّل به خشونت را نیز به کلّی مردود می ‌شمرند.

بهاییان در عین حال موظّفند که مجدّانه در گفتمان‌ های سازنده و اقدامات وسیع اجتماعی به منظور بهبود وضع عالم و وطن خود شرکت نمایند. این فعّالیت‌ ها را با کمال خضوع و خشوع، رعایت حکمت، احترام به قانون و مقرّرات اجتماعی و با روحیّه یادگیری و تشریک مساعی با گروه ‌ها و افراد هم‌ فکر دنبال می ‌کنند، زیرا به نیروی سازنده ی وحدت در کثرت و نتایج درخشان همکاری و تعاون ایمان دارند.

درباره شرکت در تظاهرات، به طور کلّی آحاد احبّا در هر کشوری آزادند که فرداً در اقدامات و یا فعّالیت‌ هایی از قبیل راهپیمایی‌ های صلح ‌آمیز که به منظور ترویج آرمان‌ های سازنده مانند آزادی زنان، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، رفع تعصّبات و رعایت حقوق بشر برگزار می‌ شود شرکت کنند. امّا اگر احیاناً چنین اقداماتی به تدریج از مقاصد اوّلیّۀ خود منحرف شده به حرکتی سیاسی و یا خشونت تبدیل گردد، البته در چنین شرایطی باید از مشارکت در آن دوری جست.

اشتیاق جوانان بهایی ایران برای همکاری با دیگر شهروندان برای ترویج عدالت و رفاه عمومی البته امری طبیعی است. مؤسّسات اداری بهایی وسیله‌ ای برای جهت بخشیدن به نیروی احبّا و سازماندهی امور دینی و اجتماعی جامعۀ بهایی است و افراد معمولاً برای تصمیم گیری در مورد چگونگی خدمات خود، با این مؤسّسات مشورت می نمایند. ولی شرایط کنونی ایران بهاییان این کشور را در وضعی استثنایی قرار داده است. تا یک سال قبل جامعۀ بهایی از اندرز ها و خدمات گروه‌ های غیر رسمی که با اطلاع دولت به تمشیت امور روحانی و اجتماعی احبّا مشغول بودند بهره مند می گردید. به دنبال اظهارات دادستان کلّ کشور در فوریه 2009 و تعطیل شدن کار این هیئت ها، بیت ‌العدل اعظم به احبّای ایران اطمینان دادند که با توسّل به نیروی اتّحاد و حمایت از یکدیگر و با توکّل به تأییدات لاریبیّۀ الهیّه، خواهند توانست راه های مناسبی برای اداره امور روحانی و اجتماعی خود بیابند و به خدمت به وطن و هموطنان خود ادامه دهند. معهد اعلی احبّا را تشویق فرمودند که با همدیگر مشورت نمایند و مطمئن باشند که با رعایت اصول مشورت‌ بهایی، تصمیمات و اقداماتشان به زیور درایت و حکمت مزیّن خواهد گشت. حال نیز جوانان بهایی می توانند درباره سوالاتی که راجع به مشارکت خود در فعّالیت‌ های اجتماعی دارند با والدین، فامیل و کسانی که به قضاوت آنان اطمینان دارند مشورت نمایند.

در مشورت های خود درباره خدمات اجتماعی، احبّا البته به این واقعیّت نیز واقفند که برای آنها شرکت در تظاهرات تنها راه و یا حتّی مؤثرترین وسیله در جهت کمک به پیشرفت های اجتماعی نیست. انجام وظایف روحانی فردی و ترویج "اعمال طیّبۀ طاهره و اخلاق راضیۀ مرضیّه" به منظور اصلاح عالم، شرکت در گفتمان های هدفمند مانند نوشتن مقالات مناسب که شما پیشنهاد کرده اید و اشتغال به فعّالیّت‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که بهاییان می توانند از آن طریق دوش به دوش هموطنان عزیز خود در پیشبرد منافع عمومی کشور خویش کوشا باشند.

البته ممکن است برخی مرتکب اشتباهاتی نیز بشوند ولی احبّا نباید به انتقاد از یکدیگر پردازند و اجازه دهند که نظریات متفاوت یا عملی که مورد موافقت دیگران نیست به اتّحادشان لطمه وارد سازد و یا آنان را از عشق و محبّت به همدیگر محروم نماید. شایسته آنکه به کار خود ادامه دهند و از نتایج اقدامات خود درس گیرند. احبّای عزیز باید همواره این نکته را نیز به خاطر داشته باشند که بعضی از مسئولین امور از هر وسیله ای برای لطمه زدن به موجودیت جامعۀ بهایی استفاده می نمایند. از جمله با توسّل به دروغ و افترا، جامعۀ بهایی را سازمانی سیاسی و مخالف اسلام و عامل دولت های بیگانه معرفی می نمایند و به گمان خود با بهایی خواندن دیگر ایرانیانی که برای بهبود وضع ایران ‌تلاش می‌‌کنند، مقام و موقعیت اجتماعی آنان را خدشه دار می‌‌سازند. با دستگیری اخیر عدّه ای از جوانان بهایی در پی وقایع روز عاشورا، سعی دارند در رسانه ‌های عمومی به دروغ بهاییان را به سازماندهی تظاهرات و داشتن اسلحه و به خطر انداختن مصالح مملکت و اقدام به این قبیل امور به دستور مؤسّسات امری متّهم سازند. هدف اصلی این تلاشها اشاعه تعصّبات در بین مردم و دلسرد کردن بهاییان از مشارکت در فعّالیت‌ های اجتماعی است و مسئولین امور در هر حال خواهند کوشید تا با مقاصد غرض آلود خود، حتّی شایسته ترین فعّالیت ‌های احبّا را واژگون جلوه دهند. دستگیری و زندانی نمودن جوانان عزیز شیراز در سال 2006 که به خدمات مورد علاقه و نیاز کودکانی از خانواده های بی بضاعت قیام کرده بودند از جمله شواهد بارز این روند است.

طی سی سال گذشته جامعۀ بهایی مهد امر الله از فراز و نشیب های دشواری عبور نموده است. مردم شریف ایران نیز به درک بیشتری درباره بسیاری از مسائل اجتماعی نائل آمده‌ و تحوّلات فکری عمیقی را پشت سر گذاشته‌ اند. ایرانیان منصف، حال به واهی بودن تهمت‌ های وارده بر بهاییان واقفند و آنان را در مقام شهروندانی وفادار، مستحقّ کلّیّۀ حقوق انسانی می ‌شمرند و بهایی خواندن ایرانیان روشنفکر خدشه‌ ای به موقعیت اجتماعی این افراد وارد نمی سازد. جوانان بهایی که عشق به وطن و تعلّق خاطر به مردم آن سرزمین مقدّس همواره محرّک آنها بوده است و طبیعتاً از انرژی و پویایی خاصّی برخوردارند، عامل مهمّی در ایجاد این تغییر بوده ‌اند. بیت ‌العدل اعظم جوانان عزیز بهایی را تحسین و تمجید می نمایند و مطمئن هستند که دعا و مناجات و تشویق و حمایت کلّی بزرگسالان از آنها کمکی مهم در راه گزینش روشی خردمندانه جهت تحقّق تعهّداتشان نسبت به پیشرفت‌ اجتماعی و تمسّک آنها به حکمت در تمامی فعّالیّت‌ هایشان خواهد بود.

مطمئن باشید که معهد اعلی شما و جوانان عزیز آن آب و خاک را در ادعیه خود در اعتاب مقدّسۀ علیا به یاد خواهند داشت تا به آنچه رضای الهی و سبب ترقّی و تعالی مادّی و معنوی ایرانیان است بیش از پیش موفّق و مؤیّد گردید.

با تقدیم تحیّات
دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم