گلاسری بابیلون نوزده هزار لغت

تاریخ به روز رسانی در سایت: پ., 12/31/2009 - 22:45


نوزده هزار لغت، نام فرهنگ لغتی است که جناب دکتر ریاض قدیمی آن را سال ها پیش تألیف نموده اند و در زمره اولین فرهنگ واژگان بهائی است که تاکنون منتشر شده است. این فرهنگ لغت که در دو جلد تنظیم شده، حاوی تعداد تقریبی نوزده هزار واژه است. سال ها بعد جناب قدیمی این فرهنگ لغت را به یک فرهنگ لغت 8 جلدی به نام «ریاض اللغات» توسعه دادند.
هم اکنون گلاسری بابیلون نوزده هزار لغت تهیه شده است که می توانید آن را نصب کنید و در برنامه Babylon مورد استفاده قرار دهید. به وسیله این برنامه قادر هستید با کلیک بر روی کلمه مورد نظر خود معنی آن را در نوزده هزار لغت مشاهده نمائید.

گلاسری نوزده هزار لغت برای بابیلون را از زیر دانلود نمائید.