مجموعه سى دى صوتى گفتگوى آنا و امليا

تاریخ به روز رسانی در سایت: چ., 07/15/2009 - 15:54


اطلاعات موجود در اين سي دي اختصاص به معرفي اجمالي ديانت بهائي دارد. گفتگوهاي بين آنا و امليا يك موقعيت فرضي تبليغ را براي ما مجسم نموده است. آنا دختر 17 ساله اي كه حدود 5 سال پيش به وسيله برادرش امر بهائي را شناخته و معتقد به ديانت بهائي گرديده است و دوست همكلاسي اش امليا كه اطلاعات كمي درباره ديانت بهائي دارد. تمام اين اطلاعات به صورت دقيق و سنجيده بيان گرديده است كه به خاطر سپردن آن ما را در تبليغ ديانت بهائي ياري مي دهد. بخش هاي مختلف بر اساس مفاهيم آن تقسيم بندي گرديده و با عناوين خاص نوشته شده است. اميد است در خدمت به امر تبليغ كه مهمترين وظيفه روحاني ما بهائيان است موفق و مويد باشيم.

اين مجموعه را مى توانيد از لينك زير مشاهده و دانلود نمائيد:
 لينك دانلود مجموعه سي دي صوتي گفتگوي آنا و امليا به همراه كاور و ليبل

حق يارتان باد