آدرس جدید برای دسترسی به سایت پروژه های بهائی

تاریخ به روز رسانی در سایت: پ., 06/11/2009 - 22:39

طبق گزارش های ارسال شده توسط کاربران و بازدید کنندگان، سایت پروژه های بهائی برای دومین بار در ماه اخیر در ایران فیلتر شده است، لذا برای تسهیل استفاده کاربران عزیز از سایت، آدرس زیر را برای ورود به سایت پروژه های بهائی معرفی می کنیم:

www.bahai-projects.net

دوستانی هم که برای ورود به سایت با آدرس همیشگی و رسمی www.bahai-projects.org مشکلی ندارند، می توانند از هر دو آدرس استفاده کنند. همچنین آدرس www.bahai-projects.info نیز قابل دسترس است. تقاضا می کنیم این تغییرات را برای دوستان و آشنایان خود ارسال کنید.

با احترام،
سایت پروژه های بهائی