آدرس جدید برای دسترسی به سایت پروژه های بهائی

تاریخ به روز رسانی در سایت: ی., 05/31/2009 - 03:54

در هفته گذشته گزارشهایی از فیلتر شدن این سایت در ایران دریافت کردیم پس تصمیم گرفتیم تا سایت را با آدرس جدید در دسترس علاقمندان و بازدید کنندگان آن قرار دهیم. هم اکنون با استفاده از آدرس

www.bahai-projects.info

نیز می توانید از سایت دیدن کنید. دوستانی هم که برای ورود به سایت با آدرس همیشگی و رسمی www.bahai-projects.org مشکلی ندارند، می توانند از هر دو آدرس استفاده کنند.

با احترام،
سایت پروژه های بهائی