ویژه نامه سالگرد دستگیری یاران ایران، کاری مشترک از کبوتر صلح و شمس بهاء

تاریخ به روز رسانی در سایت: ی., 05/17/2009 - 10:37
ویژه نامه سالگرد دستگیری یاران ایران، کاری مشترک از کبوتر صلح و شمس بهاء

گروه های کبوتر صلح و شمس بهاء که مجلات الکترونیکی مستقلی را منتشر می کنند، در اقدامی جدید و متحد، اقدام به تهیه و انتشار ویژه نامه مشترکی با عنوان سالگرد دستگیری یاران ایران کرده اند.
در این شماره مطالبی با عناوین زیر را می خوانید:
ای زندان
نمایه ای از زندگی هفت زندانی بهائی
شعر
از دیروز تا امروز
تهمت خشکاندن گلها به باران نسزد
بیانیه حقوق متعلق به اقلیت ها
یاران ایران
پیام بیت العدل اعظم ۲۴ اردی بهشت ۱۳۸۸
آخرین اخبار از یاران

برای دریافت این مجموعه از آدرس زیر استفاده کنید:

لینک دریافت ویژه نامه یاران ایران، کاری مشترک از شمس بهاء و کبوتر صلح