مجله الکترونیکی شمس بهاء

تاریخ به روز رسانی در سایت: د., 04/27/2009 - 19:58
متن زیر توسط سردبیر مجله شمس بهاء برای وب سایت پروژه های بهائی ارسال شده است:
«ماهنامه ی اینترنتی شمس بهاء مجله ای است از طرف جمعی از جوانان بهایی به تمام مردم جهان که مشمول قسمت هایی چون امری ، ادبی ، علمی و .... می باشد و امیدواریم مورد رضایت شما دوستان قرار بگیرد.
و همچنین از دوستانی که مایل هستند ما را در این مجله همکاری نمایند دعوت به عمل می آید . برای اطلاع بیشتر می توانید به سایت www.shamsebaha.org مراجعه نمایید یا درخواست خود به پست الکترونیکی مجله shamsebaha@yahoo.com ارسال نمایید.»
این مجله را می توانید در این لینک مشاهده و دانلود نمائید.