عید اعظم رضوان مبارک

تاریخ به روز رسانی در سایت: ی., 04/19/2009 - 10:31

همراهان عزیز وب سایت پروژه های بهائی،

«مژده به جان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و ابوابهای گلزار قدم را گشوده . چشمها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوشها را مژده دهید که هنگام استماع آمد...»       حضرت بهاءالله  (آیات الهی- ج1- ص 35)

تبریک و تهنیت خالصانۀ ما را به مناسبت ایام پر برکت و فرخندۀ عید اعظم رضوان ، سلطان اعیاد پذیرا باشید. امیدواریم در این بهار روحانی که نسائم عنایت الهی جاری و ساری است از نغمات رحمانی بهره بریم و به اثمار آن مزین شویم.

عیدتان مبارک