آغاز پروژه مشارکتی تایپ فرهنگ محبوب

تاریخ به روز رسانی در سایت: د., 12/01/2008 - 19:37

همراهان و همکاران عزیز وب سایت پروژه های بهائی،

نزدیک به یک هفته از آغاز نام نویسی برای مشارکت در تایپ فرهنگ محبوب، می گذرد. در این فرصت تعداد زیادی از افراد یا به عبارت دیگر حلقه های زنجیره همکاران و توسعه دهندگان بهائی اعلام همکاری نمودند و آمادگی خود را برای مشارکت در اولین پروژه همگانی این شبکه ابراز کردند.
اکنون با توجه به اینکه میزان آمادگی اعلام شده در ظرفیت این پروژه فراتر رفته است، نام نویسی برای این پروژه بسته خواهد شد. زمان و ظرفیت کار برای تمام افرادی که اعلام آمادگی کرده بودند مشخص شده است. همکارانی که اعلام آمادگی نموده اند، ظرف امروز و فردا ایمیلی که حاوی دستورات لازم برای مشارکت دریافت خواهند کرد و کار خود را آغاز می کنند.
قابل توجه و شگفتی است که میزان آمادگی و مشارکت بیشتر از دو برابر ظرفیت پروژه بوده است. حلقه هایی از این زنجیره که این فرایند را تسهیل می کنند، از تمام افرادی که در این پروژه شرکت کرده اند، قدردانی و تجلیل می کنند.

با آروزی بهترین ها برای شما،
شبکه توسعه دهندگان بهائی