تقويم بهائي

تاریخ به روز رسانی در سایت: پ., 12/04/2008 - 09:16
www.bahai-projects.org Baha'i Calendar

نرم افزار تقویم بدیع یکی از پروژه های این سایت است. پیاده سازی کد تقویم بدیع با استفاده از تقویم شمسی انجام شده است و این کار در مرحله طراحی و پیاده سازی امکانات جانبی برنامه است.

این نرم افزار در محیط C#.NET 2005 در حال پیاده سازی است.
امکانات و ویژگی های این نرم افزار به صورت زیر است :

  • تبدیل تاریخ های بدیع، شمسی، قمری و میلادی به یکدیگر
  • محیط بصری تقویم بدیع به صورت دید ماهانه (جدول روزهای ماه به صورتی که در تصاویر می بینید)
  • قابلیت نمایش ایام محرمه و ایام مخصوصه امری

در حال حاضر تمام هسته برنامه که تبدیل و محاسبه تاریخ ها و تشخیص ایام محرمه و مخصوصه امری است نوشته شده است و مشکلی هم ندارد. و فقط ایجاد واسط های مناسب برای کاربر یعنی یک نرم افزار بصری مناسب ، لازم است.

و البته هدف اصلی این تقویم برای تهیه برنامه عظیمتری برای تسهیل فعالیت محققین بهائی بوده است. هدف اصلی ایجاد نمودار بصری و نمایش خط زمانی انعطاف پذیری برای بررسیهای تاریخی است.

جزئیات دیگر این نیز به زودی منتشر خواهد شد.