جستجوگر کتابخانه

تاریخ به روز رسانی در سایت: چ., 10/08/2008 - 07:38
Baha'i Developers Network - Baha'i Library

یکی از نیاز های مهم در زمینه تفحص و تحقیق در آثار و کتاب ها وجود امکانات جستجو است. نرم افزار هایی برای این کار تهیه شده است، ولی هیچکدام به صورت مناسبی با کتابهای فارسی سازگاری ندارند. بنابراین با احساس این نیاز برای جستجو در کتاب ها و آثار با یک نرم افزار مناسب و پیشرفته، خواسته ایم این نیاز جامعه بهائی و افراد و محققان آن و یا جستجوگران حقیقت را جامه عمل بپوشانیم.

جزئیات بیشتر این کار به همراه فهرست ویژگی ها و نیاز های آن و مرحله ای پروژه در آن قرار دارد را به زودی در این صفحه قرار خواهیم داد.

دوستانی که مایل به همکاری در این کار هستند می توانند از طریق "تماس با ما" همکاری خود را اعلام نمایند.