کتابخانه بهائي

تاریخ به روز رسانی در سایت: چ., 10/08/2008 - 07:37
Baha'i Developers Network - Baha'i Library

مجموعه کتابخانه بهائی که در اختیار این وب سایت قرار گرفته است در قسمت منابع قابل دریافت هست. این کتابخانه با استفاده از منابع تایپ شده و یا اسکن شده تهیه شده است. این مجموعه هنوز کامل نیست و تمام منابع بهائی را در بر نمی گیرد. یکی از پروژه های جاری در این وب سایت گردآوری کتاب ها (تایپ، اسکن) و قرار دادن در این مجموعه تا کامل شدن آن است. لذا این پروژه کماکان در پروژه های جاری این وب سایت قرار خواهد داشت.

جزئیات بیشتر پیرامون منابع موجود در کتابخانه بهائی، فهرست منابع اضافه شده، و فهرستی که باید تهیه شود در اینجا قرار داده خواهد شد.

دوستانی که مایل به همکاری در این کار هستند می توانند از طریق "تماس با ما" همکاری خود را اعلام نمایند.