آتاتُرک

معنی
( کلمة ترکي ) بمعناي پدر ترک - لقب مصطفي کمال پاشا که بحکومت و خلافت عثمانيان براي هميشه پايان بخشيد . خود در سالونيک در 1881 متولد و در 1923 اولين رئيس جمهور ترکيه شد و در 1934 لقب آتاترک گرفت و چهاردوره ء متوالي رئيس جمهور گرديد تا در 1938 در اسلامبول فوت کرد .