ابراز «نگرانی عمیق» مجمع عمومی سازمان ملل از ادامۀ نقض حقوق بشر در ایران

تاریخ خبر
18
دسامبر
2013
میلادی
27
آذر
1392
شمسی
منبع
سرویس خبری جامعۀ بهائی: http://news.persian-bahai.org/story/978

سازمان ملل متحد - مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز «از موارد جدی، مداوم و مکرر نقض حقوق بشر» در ایران ابراز «نگرانی عمیق» کرد. این رویداد نشان می دهد که جامعۀ بین المللی فقط باوعدۀ بهبود اوضاع قانع نخواهد نشد.

مجمع عمومی با رأی ٨٦ به ٣٦ و ٦١ رأی ممتنع، قطعنامۀ شدید اللحنی را به تصویب رساند که در عین استقبال از وعده های اخیر رئیس جمهور تازۀ ایران مبنی بر بهبود وضعیت حقوق بشر، از اعدام های غیر موجه، استفاده از شکنجه، اعمال محدودیت بر آزادی تجمع و بیان و ادامۀ تبعیض علیه زنان، اقلیت های قومی و اقلیت های دینی از جمله پیروان آئین بهائی اعلان خطر کرد.

بانی دوگال، نمایندۀ ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد، گفت: «ما خوشوقتيم که جامعۀ بین المللی به وضوح عمل را به حرف ترجیح می دهد و با رأی امروز نشان داده از ایران انتظار دارد به وعده های تازه ای که داده، و نیز تعهدات خود به موجب قوانین بین المللی، عمل کند.»

او ادامه داد: «ایران روش های خود را هنوز تغییر نداده است. در مورد بهائیان ایران قطعاً چنین است. آنها نشانی از فروکش در آزار مداوم و روشمندی که حکومت از سال ١٣٥٧ (١٩٧٩) علیه آنها روا داشته، ندید اند.»

«همان طور که فهرست موارد نقض حقوق بشر در این قطعنامه روشن می کند، ایران حتا سرکوب میلیون ها شهروند ایرانی دیگر را که تنها آرزوی شان داشتن همان آزادی های اوليه‌ای است که شهروندان اکثر کشورهای دیگر دارند، کاهش نداده است.»

در قطعنامه، از جمله دربارۀ ادامۀ استفاده از شکنجه و نرخ بالای اعدام ها در ایران ابراز «نگرانی عمیق» شده و به «کثرت موارد اجرای مجازات اعدام بدون مراعات ضوابط رسمی بین المللی» اشاره شده است.

در قطعنامه هم چنین به «محدودیت های شایع و جدی در زمینۀ حق تجمع مسالمت آمیز، آزادی تشکیل انجمن و آزادی باور و بیان»، «آزار و هدف گیری روشمند مدافعان حقوق بشر»، «شیوع نابرابری جنسی و خشونت علیه زنان» اشاره شده است.

درزمينۀ تبعیض علیه اقلیت های قومی و دینی، مجمع عمومی از تبعیض علیه «اعراب، آذری ها، بلوچی ها، کردها و مدافعان آنها» و نیز ادامۀ «اعمال محدودیت های شدید در زمینۀ حق آزادی اندیشه، وجدان، دین یا عقیده» برای «مسیحیان، یهودیان، مسلمانان صوفی، مسلمانان سنّی، زرتشتیان و مدافعان آنها» ابراز نگرانی کرد.

بیش از یک پاراگراف از قطعنامه به وضعیت پیش روی بهائیان ایران اختصاص داده شده و به «آزار مداوم» آنها، از جمله «حملات و قتل های هدف گیری شده، بدون تحقيقات لازم برای شناسائی و مجازات افراد مسئول، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، محدود کردن دسترسی به آموزش عالی بر مبنای دین، ادامۀ محکومیت زندان مدیران جامعۀ بهائی ایران، تعطیل کردن کسب و کارهای متعلق به بهائیان و عملاً جرم شمردن پیروی از آئین بهائی اشاره شده است.»

خانم دوگال خاطرنشان کرد که بیش از ١٠٠ بهائی اکنون صرفا به خاطر باورهای دینی خود زندانی هستند.

این قطعنامه که توسط ٤٧ کشورارائه شده بود از ایران خواسته است با دیده بانان حقوق بشر سازمان ملل بهتر همکاری کند و برای مثال به آنها اجازۀ ملاقات از ایران را بدهد و به دبیر کل سازمان ملل متحد مأموريت داده شده که سال بعد دربارۀ پیشرفت ایران در عمل به وظایف خود در زمینۀ حقوق بشر گزارش دهد.

قطعنامۀ امروز ٢٦ امین قطعنامه از اين نوع بود که مجمع عمومی از سال ١٣٦٤ (١٩٨٥) صادر کرده است.

برای اطلاعات بیشتر، به http://www.bic.org مراجعه کنید.