20 دسامبر 2010 2010

تاریخ صدور پیام
20
دسامبر
2010
میلادی
موضوعات پیام
تبلیغ انفرادی و رعایت حکمت

9 شهر المسائل 167
20 دسامبر 2010

جناب آقای ...
برادر عزیز روحانی ،
مکتوب مورخ 14 اسفند 1388 آن برادر گرامی حاوی نظرات و سوالاتی درباره مسائل گوناگون علی الخصوص امور مربوط به جامعه بهایی ایران به همراه ضمایم آن به بیت العدل اعظم الهی واصل گردید. مقرر فرمودند به شرح زیر مرقوم گردد. تاخیر در ارسال جواب که ناشی از تراکم کار در مرکز جهانی بهایی می باشد موجب تاسف است.
توجه به حفظ مصالح امریه وعلاقه شما به رعایت حکمت مورد قدردانی معهد اعلی قرار گرفت. مسئولیتهای احبای مهد امرالله در حال حاضر در پیامهای اخیر بیت العدل اعظم به وضوح تشریح شده است. احبا باید به این پیامها ناظر و با درک بیشتروعمیق تر مندرجات آن ، با رعایت حکمت به انجام وظایف روحانی خود عامل باشند. همانطور که آن برادر گرامی نیز در نامه خود اشاره نموده اند روش و مفهوم عملی حکمت در شرایط مختلف متفاوت است. مرجع امر در هر برهه از زمان ، با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط زمان ومکان و قوانین محلی ، راهنمایی و ارشاد لازم در مورد نحوه رعایت حکمت در انجام فرایض روحانی افراد را ابلاغ و مفهوم عملی آن را تشریح می نماید.
متاسفانه جامعه بهایی ایران در حال حاضر تحت تضییقات شدید است و مرحله بحرانی را طی می نماید و نبودن تشکیلات اداری رسیدگی به اشتباهاتی که بدون شک اتفاق خواهد افتاد را سخت تر می کند. چه بسا که فشارهای وارده بر احبای عزیز اجرای کامل بعضی از وظایف روحانی را نیز مشکل می نماید. از طرف دیگر میزان درک افراد از آثار مبارکه و توانایی و ظرفیت آنان در اطاعت از تعالیم مقدسه متفاوت است و امید و فرض بر آن است که هر کس درحد خود می کوشد تا به بهترین نحو زندگی خود را طوری تنظیم و اداره نماید که هم امور دنیوی از دست نرود و هم از موهبت خدمت در راه محبوب محروم نگردد و در عین حال حکمت نیز در جمیع شئون رعایت شود. بنابراین در شرایط کنونی تشخیص بین صحیح و غیر صحیح به میزان زیادی به دیدگاه افراد و قضاوت های آنان بستگی دارد. احبای عزیز باید در جمیع شئون تلاش نمایند که فعالیت های خویش را بر اساس تعالیم بهایی و شیوه ای مناسب و با خلوص نیت انجام دهند، در حالی که دیگران باید با روحیه بردباری و حمایت ناظر به آن اعمال باشند و از قضاوت و سخت گیری دوری جویند. در دست خط های عدیده ای که توسط و یا از طرف بیت العدل اعظم صادر گشته تاکید و گوش زد شده است که سرعت تحقق وعود الهیه در آن خطه مبارکه تا حد زیادی به رعایت اصل حکمت از جانب احبای عزیز در میدان تبلیغ وابسته است و احبا تنها با اجرای این فریضه روحانی در چهارچوبی که معهد اعلی تعیین فرموده اند موفق خواهند شد که هم دامنه این امر خطیر را روز به روز گسترش دهند و هم موجب جلب توجه بی دلیل نگردند. شایسته آنکه احبای الهی در جمیع احوال تعهدات روحانی خویش را بدون جلب توجه مجری دارند و در اطاعت از تعالیم حضرت بهاالله، حفظ اتحاد خود در تحت همه شرایط و همچنین حمایت از دوستانی که با مشکلات گوناگون مواجه هستند سعی بلیغ و جهد عظیم مبذول دارند.
درمورد برقراری ضیافت نوزده روزه ، همان طور که در پیام بیت العدل اعظم مورخ 19 مه 2009 بیان شده است، ضیافت منصوص کتاب مستطاب اقدس است و از سالهای اولیه تاریخ امر مبارک یکی از خصوصیات حیات روحانی و اجتماعی جامعه اسم اعظم و امری اساسی جهت پیشرفت افراد و جامعه بوده است و تشکیل مرتب آن البته باید با رعایت حکمت و ملاحظه اوضاع و احتیاجات محلی صورت گیرد. همچنین تشکیل مرتب کلاس های درس اخلاق امری ضروری و انجام دیگر فعالیت های دسته جمعی جامعه نیز حائز اهمیت است.
آن برادر عزیز به خوبی آگاهند که اصل عدم دخالت در سیاست صریحا در آثار بهایی تصریح گردیده و همانطور که در پیام مورخ 31 اکتبر 2008 مذکور است هر نوع دخالت در سیاست حزبی و یا جبهه گیری سیاسی در تمام سطوح محلی، ملی و بین المللی در دیانت بهایی اکیدا وشدیدا منع و نهی شده است. مطالعه نامه مورخ 22 ژانویه 2010 و ترجمه فارسی نامه مورخ 23 دسامبر 2008 دارالانشا بیت العدل اعظم که خطاب به یک نفر از احبا مرقوم گردیده و نسخه ای از هر یک ضمیمه می باشد، می تواند در روشن شدن مسئله مشارکت در امور اجتماعی و اظهار نظر احبا در مجامع عومی در مورد مسائل سیاسی - اجتماعی مفید واقع گردد.
در خصوص افرادی که تمایلات هم جنس گرایی دارند به استحضار می رساند که بهاییان معتقدند که انسان ها همگی عضو یک خانواده نوع بشر هستند و هر فردی مستحق احترام ، محبت و عدالت می باشد.
از اینرو بهاییان بر این نظرند که این نفوس نباید از حقوق شهروندی خود محروم گردند و یا با تعصب با آنان رفتار شود. تعالیم بهایی ازدواج را وصلت بین یک مرد و یک زن میداند و روابط جنسی را تنها در چارچوب زندگی زناشویی مشروع می شمرد، و حضرت بهاالله هم جنس گرایی را به طور موکد و صریح نهی فرموده اند. اما بهاییان اعتقاد یا معیارهای اخلاقی خود را به دیگران تحمیل نمی کنند. البته هر کس بخواهد عضو جامعه بهایی باشد باید تمامی تعالیم حضرت بهاالله را قبول کند.
معهد اعلی در اعتاب مقدسه برای موفقیت بیش از پیش شما دعا خواهد نمود.
با تقدیم تحیات
دارالانشا بیت العدل اعظم
ضمیمه دارد