اول نوامبر 2000

تاریخ صدور پیام
1
نوامبر
2000
میلادی
11
آبان
1379
شمسی
17
شهر العلم
157
بدیع
موضوعات پیام
اوراق نام‌نویسی برای مراسم افتتاح رسمی طبقات کرمل

ترجمه‌ی متحد‌المآل
به محافل روحانی ملی

دوستان عزیز بهایی
خوشوقتیم که پاکت محتوی اوراق مربوط به نام نویسی برای شرکت در مراسم افتتاح رسمی طبقات جبل کرمل در ماه می‌٢٠٠١ را برای شما ارسال داریم. این اوراق باید مستقیماً بین افرادی که برای شرکت در مراسم مزبور انتخاب شده‌اند توزیع شود. این پاکت‌ها محتوی مدارک ذیل هستند:
- نامه‌ای که مندرجات پاکت را معرفی می‌کند و نمونه‌ی آن برای استحضار خاطرتان ضمیمه است.
- ورقه‌ی ذخیره‌ی جا در هتل که باید پس از تکمیل کردن به مؤسّسه‌ی پالکس تور Palex Tours ارسال شود
- فرم انتصاب قیّم رسمی
- دفترچه‌ی اطلاعات مربوط به هتل‌ها و اطلاعات عمومی
- اطلاعات بهداشتی
- فرم مربوط به مسافرت هوایی و وسائط نقلیه‌ی زمینی
- اطلاعات مربوط به نرخ مخصوص شرکت‌های هواپیمایی
- اطلاعات مربوط به سفر به سایر کشورهای خاور میانه
چنانچه در باره‌ی مسافرت به اسراییل و اقامت در هتل‌ها اطلاعاتی لازم باشد یا سؤالاتی داشته باشند باید مستقیماً به پالکس تور Palex Tours مراجعه نمایند. ثبت نام هم ممکن است توسط نشانی آن مؤسّسه در شبکه‌ی اینترنت یعنی: انجام گیرد. راهنمایی‌های اضافی ذیلاً درج می‌گردد.
لطفاً به نفوسیکه نیازمند به ترجمه‌ی این مطالب هستند کمک کنید.
آخرین مهلت برای رسیدن فرم‌های تکمیل شده و پیش‌پرداخت به پالکس تور اول فوریه ٢٠٠١ است و باید تمام مبلغ تا اول اپریل ٢٠٠١ به پالکس تور رسیده باشد. موجب امتنان خواهد بود که به شرکت‌کنندگان در این مراسم کمک کنید تا حتماً این مهلت‌ها را مراعات نمایند.
در حال حاضر باید خاطر‌نشان کنیم که افرادی که سنشان کمتر از ١٥ سال می‌باشد اجازه ندارند برای شرکت در این مراسم به ارض اقدس مسافرت کنند. بهمچنین فقط نمایندگانی که از طرف محفل روحانی ملی انتخاب شده‌اند و یا افرادی که توسط بیت‌العدل اعظم تعیین شده‌اند میتوانند در این مراسم شرکت داشته باشند. هیچ زائر یا مسافر بهایی دیگری مجاز نیست که در مدت اجرای این برنامه به اسراییل مسافرت نماید. چون مهلت مقرّر یعنی اول نوامبر ٢٠٠٠ گذشته است تغییر دیگری در فهرست اسامی نمایندگان پذیرفته نمی‌شود.
همچنین اهمیت دارد که نمایندگانی که در این مراسم شرکت می‌نمایند برای مدت مسافرت خود بیمه درمانی مسافرتی خریداری نمایید. ممنون خواهیم شد که اطمینان حاصل کنید که افراد مزبور قبل از حرکت این بیمه را تهیه کرده باشند.
از فرصت استفاده نموده از بذل توجّهی که به این نکات مبذول میدارید سپاسگذاری می‌کنیم.
با تحیات بهایی
دفتر مخصوص برنامه‌ی افتتاحیه

Palex Tours, Ltd.
P.O. Box 33018
31 033 Haifa
Israel
Tel: 972-4-8524254
Fax: 972-4-8522491
Email: Maya@palex.co.il
Web site: www.palex-touus.co.il
ترجمه‌ی نامه‌ی ١ نوامبر ٢٠٠٠
یاران عزیز الهی
با کمال خوشوقتی چشم به راه هستیم که ورودتان را بعنوان یکی از نمایندگان شرکت‌کننده در مراسم مربوط به اختتام ابنیه‌ی قوس کرمل و افتتاح رسمی طبقات مقام اعلی در ماه می‌٢٠٠١ خوش‌آمد گوییم.
تقاضا می‌شود روز یکشنبه ٢٠ می‌به حیفا وارد، و قبل از غروب روز شنبه ٢٦ می‌از حوزه‌ی عکا و حیفا خارج شوید. ثبت‌نام در موقع ورود به حیفا انجام خواهد گرفت. تاکید می‌شود سفر خود را طوری ترتیب دهید که به موقع به حیفا وارد شوید تا بتوانید بطور کامل در این مراسم تاریخی شرکت نمایید.
شرکت‌کنندگان در این مراسم مجاز نیستند که قبل از ٢٠ می‌یا بعد از ٢٦ می‌در حوزه‌ی عکا و حیفا باشند. اگر به سبب ضرورت برنامه شرکت هواپیمایی ناچارید قبل از ٢٠ می‌وارد و یا بعد از ٢٦ می‌حرکت نمایید ایام اضافی را می‌توانید خارج از عکا و حیفا در اسراییل بمانید. در این صورت باید برای ایام اضافی تقاضا کنید که هتل محل اقامت شما را در خارج از حوزه‌ی عکا و حیفا ترتیب بدهند.
لطفاً توجّه بفرمایید که دعوت محفل روحانی ملی شما دائر به شرکت کردنتان در این مراسم مخصوص شخص خودتان است و دیگران نمیتوانند در این سفر همراه شما باشند. هیچ مسافر دیگری حتی همسر و والدین یا اطفال شما اجازه ندارند که در مدت اجرای این برنامه به اسراییل مسافرت نمایند. در ضمن لازم است یاد‌آور شویم که افراد کمتر از ١٥ سال اجازه ندارند در این مراسم شرکت نمایند.
مدارک ذیل همراه با این نامه ارسال می‌گردد: جزوه‌ی راهنما، ورقه‌ی ثبت نام، ورقه‌ی تعیین سرپرستی رسمی برای افرادی که به سن بلوغ قانونی نرسیده‌اند، اطلاعات بهداشتی، ورقه‌ی مربوط به سفر با هواپیما و رفت و آمد در داخل اسراییل، اطلاعات مربوط به تخفیف‌هایی که شرکت‌های هواپیمایی برای این مسافرت قائل شده‌اند، اطلاعات مربوط به مسافرت به سایر کشورهای خاور میانه. در جزوه‌ی راهنما اطلاعات مهمی درج شده است که برای انتخاب هتل مفید واقع خواهد شد. خیلی اهمیت دارد که فرم ثبت‌نام و ذخیره‌ی محل اقامت و بیعانه‌(پیش‌پرداخت) لازم، قبل از اول فوریه ٢٠٠٠١ به پالکس تور Palex Tours رسیده باشد. نشانی پالکس تور در پایان این نامه درج شده است. پرداخت کلیه مبلغ مربوط به سفر و اقامت شما که باید به پالکس تور بپردازید باید تا اول اپریل ٢٠٠١ تکمیل شده باشد. اگر در پرداخت این مبلغ تأخیر نمایید ممکن است ذخیره جا را از دست بدهید.
میتوانید برای ذخیره‌ی جا توسط نشانی کامپیوتری پالکس تور اقدام کنید که عبارتست از . برای گرفتن ورقه‌ی ثبت نام در کامپیوتر ابتدا صفحه‌ی congresses و سپس registration and accommodation form را باز کنید.
در هنگام ورود به حیفا برنامه‌ی تفصیلی مراسم و پاکت محتوی اطلاعات لازم را در موقع ثبت‌نام دریافت خواهید کرد.
خیل مهم است که بیمه‌ی درمانی مسافرتی را برای مدت سفر خود قبلاً تهیه نمایید زیرا نمی‌توانید در اسراییل بیمه درمانی تهیه کنید.
نمایندگانی که سنشان بین ١٥ و ١٨ سال (یا کمتر از سن بلوغ قانونی در کشورشان، چنانچه سن بلوغ قانونی بالاتر از ١٨ سال باشد) است لازم است که همراه با قیّم رسمی سفر کنند. قیّم رسمی یعنی شخص بالغی که در کشور شما دارای سن بلوغ قانونی است باید یکی از ١٩ نفری باشد که برای شرکت در این مراسم تعیین شده‌اند. فرم مخصوص انتصاب قیّم رسمی ضمیمه‌ی این نامه است. این فرم را باید والدین یا سرپرستان قانونی شرکت کننده کم سن تکمیل و امضاء کنند. قیم موقت مزبور باید فرم کامل‌شده را امضاء کند و رضایت خود را برای قبول این مسؤولیت اعلام دارد. این ورقه باید توسط دفتر اسناد رسمی تصدیق امضاء شود.
برای سؤالات و اطلاعات مربوط به سفر و اقامت در هتل مستقیماً به پالکس تور مراجعه نمایید.
با کمال اشتیاق منتظر ورودتان به ارض اقدس برای شرکت در این مراسم با‌شکوه هستیم.
با تحیات بهایی
دفتر مخصوص مراسم افتتاحیه