نوزدهم می 2008

تاریخ صدور پیام
19
مه
2008
میلادی
30
اردیبهشت
1387
شمسی
3
شهر العظمة
165
بدیع
موضوعات پیام
راجع به دستگیری یاران و وظایف احبا

احبّای مظلوم و باوفای جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران ملاحظه فرمایند
دوستان عزیز و محبوب،
دستگیری اخیر اعضای محترم هیئت مجلّله یاران ایران نشانه دیگری است از غفلت مسئولین امور از حرکت قوای روحانیّه‌ای که می‌تواند موجب عظمت آن خطّه مبارکه گردد. این غفلت سبب شده است که دولت ایران جمعی از باوفاترین، مطیع‌ترین، با کفایت‌ترین و بی‌گناه‌ترین شهروندان خود را در نهایت بی‌انصافی و بدون هیچ دلیل موجهّی مورد تحقیر و جور و ستم قرار دهد. البتّه شما عزیزان به خوبی واقفید که ید غیبی الهی در کار است، جمیع امور در قبضه قدرت اوست و آنچه می‌گذرد جزیی از نقشه‌های حیات بخش او است که ممدّ تأسیس مدنیّت ملکوتی و تحقّق نهایی رفاه عالم انسانی است. لذا از اشتعال نار امتحان و افتتان در عالم امکان هراسی ندارید و بر امر حضرت یزدان ثابت و استوارید. اضطراب و پریشانی به خود راه نمی‌دهید و سخت‌ترین حوادث عالم تزلزلی در قلوب شما ایجاد نمی‌نماید. مانند کوه مستقیمید و به مثابه نجوم بازغه در تلالؤ و حتّی در تلاطمات فعلی ثابتاَ راسخاَ در کمال حکمت به انجام وظایف روحانی خود مشغولید. چون سراج منیر در مجامع توحید پرتو افکنید و هم گام با دیگر هم وطنان روشن ضمیرتان در احیای ایران عزیز و ارتقای آن به مقام محترم‌ترین ممالک عالم کوشا هستید تا آن سرزمین مقدّس مایه مباهات جهانیان و مورد ستایش و غبطه عالمیان گردد.
به نزول تأییدات آسمانی مطمئن باشید، تعالیم الهی را همیشه مدّ نظر قرار دهید و در موارد لزوم برای مشورت و کسب هدایت به جمع خادمین توجّه نمایید. در اعتاب مقدّسه علیا به یاد شما هستیم و حفظ و صیانت و موفّقیّت شما عزیزان را ملتمسیم و از آستان مبارکش تمنّا می‌کنیم که "امرا را عدل و علما را انصاف" عنایت فرماید و این جور و جفا را به صلح و صفا مبدّل نماید.
بیت‌العدل اعظم