معرفی سایت

تاریخ به روز رسانی در سایت: پ., 12/04/2008 - 09:14
Baha'i Developer Network - www.bahai-projects.org
Baha’i Developers Network
شبکه توسعه دهندگان بهائی، زنجیره ای از افراد در سراسر جهان است که برای رفع نیازهای جامعه جهانی بهائی در توسعه و بایگانی نمودن پروژه های مختلف، به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند. ارائه نتایج این پروژه ها به علاقمندان در سراسر جهان و جلوگیری از انجام تکراری پروژه های مختلف در زمره اهداف این شبکه هست که این مسئله باعث صرفه جویی در هزینه و وقت افراد و جامعه می شود و همچنین مکان متمرکزی برای ارائه نتایج آنها ایجاد می کند.
وب سایت پروژه های بهائی، پایگاه مجازی شبکه توسعه دهندگان بهائی است.
در این سایت نوآوری های افراد در طراحی و پیشنهاد پروژه های مختلف و مورد نیاز با استقبال و تشویق تسهیلگران سایت روبرو خواهد شد و امکانات و فضای لازم برای انجام آن در اختیار افراد قرار می گیرد تا بتوانند پروژه های خود را به صورت آنلاین و به کمک افراد مختلف از سراسر دنیا با توانایی ها و استعدادهای مختلف پیگیری نموده و به پایان برسانند. این سایت همچنین افراد و گروه های مختلف با توانائی ها و مهارت های متفاوت را به سایرین معرفی می کند تا بتوانند از یکدیگر در انجام پروژه ها استفاده نمایند و به این روش هم سرعت انجام کارها افزایش می یابد و هم نیازهای مختلف جامعه رفع می شود.
این گروه تعریف دقیقی از یک پروژه ارائه نمی دهد، تمام نیازهای جامعه جهانی بهائی در زمینه های نرم افزاری و محتوایی در قالب یک پروژه قابل تعریف است و از همین سایت منتشر و بایگانی می شود.